26 – 27 Mac 2022 – Pemantuan projek pemuliharaan Sg Kim Kim U4S Zon Selatan usaha UTM, UTHM, UTeM, USIM oleh wakil BKIM KPT dan program PFA-U4S Siri 2,(Training the Trainers) bersama PPD Pasir Gudang oleh team USIM (FPSK & FKP).