Penolong Pendaftar Kanan

NAJIHAH BINTI BUDAH @ UDAH

Penolong Pendaftar Kanan

NAJIHAH BINTI BUDAH @ UDAH

najihah@usim.edu.my

06-798 6478

Pembantu Tadbir Kanan

SUSILAWATI BINTI ABDULLAH

Pembantu Tadbir Kanan

SUSILAWATI BINTI ABDULLAH

susilawati@usim.edu.my

06-798 6494

Pembantu Operasi

AHMAD SHAFIK ZARUDDIN

Pembantu Operasi

AHMAD SHAFIK ZARUDDIN

ahmadshafik89@usim.edu.my

06-798 6472