Penolong Pendaftar Kanan

NAJIHAH BUDAH@UDAH

Penolong Pendaftar Kanan

NAJIHAH BUDAH@UDAH

najihah@usim.edu.my

06-798 6478

Pembantu Tadbir Kanan

SUSILAWATI ABDULLAH

Pembantu Tadbir Kanan

SUSILAWATI ABDULLAH

susilawati@usim.edu.my

06-798 6467