PENSTRUKTURAN SEMULA SKOP TUGAS MOA/MOU

MEMORANDUM PELAKSANAAN MESYUARAT JAWATANKUASA

PENGURUSAN UNIVERSITI KALI KE- 634 BIL.7/2017

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

TARIKH : 08 JAMADILAKHIR 1438H / 07 MAC 2017 (SELASA)

PERKARA KEPUTUSAN TINDAKAN
4.1 CADANGAN PENSTRUKTURAN SEMULA PUSAT TANGGUNGJAWAB PUSAT INOVASI, JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT
  • Mensyuarat mengambil perhatian berhubung cadangan penstrukturan semula PTJ PIJIM.
  • Mesyuarat bersetuju dengan ketetapan berikut
    • MoU dalam negara akan dipusatkan di PIJIM
    • MoU luar negara akan dipusatkan di USIM ‘Alamiyyah
    • MoU akan disentralisasikan mengikut peneraju MoA berkenaan
  • Mesyuarat turut membuat ketetapan pelaporan bagi MoU/MoA di JKPU masih di bawah tanggungjawab PIJIM.
MAKLUMAN AHLI PUU, PENGARAH PIJIM DAN PENGARAH USIM ‘ALAMIYYAH

**disentralisasi skop tugas yang baharu ini berkuatkuasa mulai 1 Jun 2018.