Penolong Pendaftar Kanan

NAJIHAH BINTI BUDAH @ UDAH

Penolong Pendaftar Kanan

NAJIHAH BINTI BUDAH @ UDAH

najihah@usim.edu.my

06-798 6478

Pegawai Khas Projek

ROZIEHAN BINTI TALIB

Pegawai Khas Projek

ROZIEHAN BINTI TALIB

roziehan@usim.edu.my

06-798 6494

Pembantu Tadbir Kanan

SUSILAWATI BINTI ABDULLAH

Pembantu Tadbir Kanan

SUSILAWATI BINTI ABDULLAH

susilawati@usim.edu.my

06-798 6467