Penolong Pendaftar Kanan

NAJIHAH BINTI BUDAH @ UDAH

Penolong Pendaftar Kanan

NAJIHAH BINTI BUDAH @ UDAH

najihah@usim.edu.my

06-798 6478

Pegawai Khas Projek

ROZIEHAN BINTI TALIB

Pegawai Khas Projek

ROZIEHAN BINTI TALIB

roziehan@usim.edu.my

06-798 6494

Pembantu Tadbir

STAF BAHARU

Pembantu Tadbir

STAF BAHARU

06-798 6472

Pembantu Operasi

AHMAD SHAFIK ZARUDDIN

Pembantu Operasi

AHMAD SHAFIK ZARUDDIN

ahmadshafik89@usim.edu.my

06-798 6472