PLiMJI juga telah melaksanakan Program Jelajah Masyarakat di Rembau dengan kerjasama Majlis Permuafakatan Angkatan NGO-NGO Malaysia (MAPAN). Forum dan Ekspo MAPAN ini dianjurkan secara bersama oleh Sekretariat MAPAN dan Pertubuhan Masyarakat Integriti Malaysia (PMIM)