19 April 2022 – Pusat Libatsama Masyarakat Dan Jaringan Industri (PLiMJI) telah mengadakan Bengkel Semakan URS Latihan Industri yang dihadiri wakil daripada SDEC, FST, FKAB, FEM DAN FSU.