30 – 31 Januari 2022 – Pusat Libatsama Masyarakat & Jaringan Industri (PLiMJI) mengadakan bengkel semakan dan penyelarasan pelan stategik U4S Zon Selatan 2022 iaitu USIM, UTHM, UTM Dan UTEM yang diadakan di Executive Lounge Aras 6 Bangunan Canselori USIM.