Tarikh: 24 Oktober 2024, Selasa
Tempat : Hotel Royale Chulan Seremban
Kehadiran : Dr. Hammad Farhi Mohd Saudi, Pengarah Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri (PLiMJI) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Anjuran : Talent Corporation Malaysia Berhad
Perbincangan meja bulat ini bertujuan untuk mengumpul maklum balas mengenai permintaan bakat dan penawaran tenaga kerja dalam industri di Negeri Sembilan dan mengukuhkan usaha kerjasama antara agensi Kerajaan, Industri, Ahli Akademik dan Badan Profesional untuk merapatkan jurang dalam ekosistem bakat industri Negeri Sembilan.