Tarikh : 31 Oktober 2023 (Selasa)
Masa : 8.45 pagi – 10.30 malam
Tempat : Hotel Le Meridien, Putrajaya
Anjuran : Sekretariat Mesyuarat Jawatankuasa Timbalan-timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat), Universiti Sains
Malaysia (USM)
Kehadiran :
1. Dr. Hammad Farhi Mohd Saudi, Pengarah Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri
2. Dr. Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin, Timbalan Pengarah Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri
Objektif bengkel:
1. Perbincangan setiap jawatankuasa kerja untuk menetapkan terma rujukan (ToR) Jawatankuasa masing-masing.
2. Menetapkan halatuju Jawatankuasa Kerja untuk meningkatkan keberkesanan kolaborasi industri/komuniti di Universiti Awam.
3. Fokus kepada keperluan semasa dan masa hadapan bagi kolaborasi industri,komuniti dan universiti.