BENGKEL PENETAPAN HALATUJU & PERANCANGAN STRATEGIK PLiMJI 2024
Tarikh: 10-12 November 2023
Tempat : The Grand Beach Resort, PD
Kehadiran: Semua staf PLiMJI
Objektif: Semakan Pencapaian 2023 dan Perancangan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2024