HARI PERTAMA – 25 NOV 2023
PROGRAM i-SKILLED KEUSAHAWANAN DIGITAL PRODUK PELANCONGAN BERASASKAN KOMUNITI (COMMUNITY BASED TOURISM) BAGI GOLONGAN BELIA B40 DAN ORANG ASLI NEGERI SEMBILAN
Modul :
1. Komponen Pelancongan Pengenalan Kepada Agropelancongan
2. Komponen Pengurusan Teknologi Maklumat : Pemasaran CBT
Tarikh : 25 November 2023, Sabtu
Masa : 2.00 petang – 5.00 petang