01 November 2021 – PLiMJI mengadakan bengkel taklimat penyelarasan latihan industri fakulti kepada ketua program, penyelaras fakulti dan penolong pendaftar di fakulti yang di atas di galeri canselori USIM.