TOR CEO@Faculty

/TOR CEO@Faculty
TOR CEO@Faculty 2020-01-14T16:58:37+00:00

TOR CEO@Faculty

TOR CEO@Faculty

“LEARN FROM THE PROS”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  1. Menyumbang masa antara 20 hingga 30 jam kepada para pelajar, pensyarah serta kakitangan akademik dalam bentuk:
  • Syarahan
  • Perkongsian Ilmu
  • Kajian Kes
  • Keynote Address
  • Melaksanakan program / seminar serta mengendalikan forum
  • Memberi pandangan, nasihat selaku perunding serta dalam kerja-kerja pengurusan Universiti
  • Membantu Universiti dalam kerja-kerja penyelidikan dan menerima lawatan sambal belajar dari para pelajar atau fakulti di industri / agensi berkaitan berasakan kepada kepakaran bidang masing-masing
  • CEO boleh mewakilkan mana-mana pegawai lain dari syarikat beliau untuk melaksanakan perkara-perkara di atas bagi mewakili beliau