Sangkutan Akademik

/Sangkutan Akademik
Sangkutan Akademik 2020-09-07T10:11:55+00:00

Sangkutan di industri/NGO/Agensi Kerajaan adalah satu bentuk skim latihan bagi kakitangan akademik bertujuan bagi memberi pendedahan industri kepada kakitangan akademik menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman serta mengikuti perkembangan semasa teknologi terkini supaya dapat menjalankan tugas pengajaran dan penyelidikan yang lebih berkesan serta menepati kehendak industri dan semasa.

  1. Mendedahkan pegawai kepada keperluan dan operasi suatu organisasi/industri atau bentuk perniagaan yang boleh dilaksanakan dalam sistem pengajaran kepada pelajar USIM.
  2. Bertujuan untuk membangunkan bahan atau kajian kes yang relevan dengan pengajaran dan penyelidikan.
  3. Bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk yang sangat inovatif atau modul yang boleh dikongsi bersama dalam hubungan universiti-industri mahupun komuniti.
  4. Memupuk semangat kerja berpasukan (budaya keserakanan) dan perhubungan baik antara pegawai dan pekerja industri.
  5. Menghubungkaitkan dan mengamalkan pengetahuan teori dan praktikal seterusnya meningkatkan kualiti profesionalisme di kalangan staf akademik USIM.
  6. Mengamalkan peraturan keselamatan dalam industri sebenar.
  7. Membina keyakinan diri untuk diadaptasikan dalam bidang pengajaran terutamanya bagi meningkatkan mutu P&P USIM.
  8. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan para pelajar & pegawai lain setelah tamat latihan.