Pengkomersialan Produk

USIM mempunyai pelbagai produk samada dalam bidang Sains mahupun Sains Sosial. Produk-produk yang telah dipatenkan atau dilindungi di bawah Harta Intelek berpotensi untuk dikomersialkan kepada agensi luar untuk manfaat bersama.

Sebelum produk tersebut dikomersialkan, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan sebagai langkah mencegah daripada pengeksploitasi idea dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab.


Untuk mengetahui produk-produk USIM, sila emailkan kepada Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.