Latihan Industri Pelajar USIM

Pelajar USIM yang layak menjalani program latihan industri perlulah membuat permohonan menggunakan Sistem Latihan Industri.

Sila klik disini untuk pautan ke sistem eLI.