Bahagian Pentadbiran

 1. Mentadbir dan mengurus hal ehwal pentadbiran, aset, inventori, keperluan pejabat dan kemudahan unit.
 2. Bertanggungjawab dalam menyedia dan menyelaraskan perkara berikut :
  • Sasaran Kerja Tahunan Unit & KPI;
  • Penyediaan bajet;
  • Laporan bulanan;
  • Laporan tahunan;
  • Laporan PIN;
  • Laporan Jawatankuasa Latihan dan Sangkutan;
  • Laporan MyAkrab;
 3. Menguruskan segala perolehan, sebutharga atau tender dan segala pembayaran yang melibatkan unit;
 4. Menyelaras unit dalam melaksanakan dan mencapai pensijilan 5’S, KIK dan sebagainya;
 5. Bertanggungjawab dalam penyediaan dokumen unit meliputi MPK, FM, dan sebagainya.