Bahagian Hubungan Industri

  1. Menguruskan permohonan penempatan latihan industri pelajar USIM menggunakan sistem eLI
  2. Menguruskan latihan sabatikal kakitangan akademik
  3. Menguruskan Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian (MoA)