Permohonan Perlindungan Harta Intelek

Pemohon yang ingin mendaftarkan produk-produk di bawah perlindungan harta intelek boleh datang ke Pejabat PHIP pada waktu bekerja untuk mendapatkan borang. Borang yang lengkap akan di bawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Harta Intelek untuk perakuan dan kelulusan.

 

Terima kasih.