Penolong Pendaftar Kanan

NAJIHAH BUDAH@UDAH

Penolong Pendaftar Kanan

NAJIHAH BUDAH@UDAH

najihah@usim.edu.my

06-798 6478

Pegawai Khas Projek

ROZIEHAN BINTI TALIB

Pegawai Khas Projek

ROZIEHAN BINTI TALIB

roziehan@usim.edu.my

06-798 6498

Pembantu Tadbir Kanan

ROSDI ABDULLAH

Pembantu Tadbir Kanan

ROSDI ABDULLAH

rosdi@usim.edu.my

06-798 6472

Pembantu Oeprasi

AHMAD SHAFIK ZARUDDIN

Pembantu Operasi

AHMAD SHAFIK ZARUDDIN

ahmadshafik89@usim.edu.my

06-798 6472